Workshops

Workshop verhalen vertellen

Achter elk mens schuilt een verteller. De verhalen bestaan al maar hebben alleen de juiste weg naar buiten nog niet gevonden. Niet het woord is hier het belangrijkste maar het fysieke geheugen en de houding ten opzichte van ruimte in de breedste zin van het woord. Om dit allemaal te verrijken is er veel aandacht voor de individuele zoektocht van de deelnemers.
Het is de bedoeling dat de verteller aan het einde van de workshop in staat zal zijn om niet alleen met woorden, maar met een zeer persoonlijke lichaamstaal haar of zijn verhalen tot leven te brengen. Met behulp van verschillende culturele elementen, informatie van het dagelijks leven en dromen komen wij in aanraking met wat in Nederland wordt genoemd: magisch realisme.
In een korte workshop van ongeveer drie uur, werkt de groep niet zozeer aan het maken van een verhaal, als wel aan het verzamelen van materiaal dat de verteller nodig heeft om het verhaal tot leven te brengen. Daarvoor openen we verschillende deuren naar bijvoorbeeld landschap: moeras, bos, berg of strand; of dieren: ezel, hond, kat en haan.